11 september 2014

Versoepeling eis één bankrekening voor teruggaven BTW
Sinds 1 december 2013 mag uitbetaling van belastingteruggaven IB en BTW slechts op één bankrekeningnummer plaatsvinden. Het bankrekeningnummer dient op naam van de belastingplichtige te staan. In het Belastingplan 2015 zal worden voorgesteld om de verplichte tenaamstelling voor teruggaven BTW per 1 januari 2015 te laten vervallen. Uit een besluit dat gisteren in de Staatscourant is geplaatst, blijkt echter dat teruggaven omzetbelasting vanaf vandaag al op een ander bankrekeningnummer van de ondernemer mogen worden uitbetaald. Aan deze mogelijkheid zijn wel voorwaarden verbonden:

  • de ondernemer dient bij het competente kantoor van de Belastingdienst een schriftelijk verzoek in voor aanwijzing van een bankrekening op naam van een derde;
  • de ondernemer voegt bij het verzoek een verklaring waarin hij aangeeft op welke bankrekening de teruggaaf BTW moet worden uitbetaald en op wiens naam die bankrekening staat; 
  • de ondernemer doet in het verzoek afstand van zijn recht op een beroep op niet bevrijdende betaling. 
arrow
Bosma & Boonstra volgen: facebook twitter linkedin
Home | Bosma & Boonstra | Actueel | 11 september 2014
Bosma & Boonstra | MiracleWeb 3.0