2 november 2015

Aanvragen VAR 2016

Hierbij informeren wij u over het uitstel van de inwerkingtreding van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) tot 1 arpil 2016. Door het uitsel blijft de huidige wet- en regelgeving tot die datum gelden. Daarom wordt de huidige overgangsregeling uitgebreid en verlengd. Een VAR afgegeven voor 2014 of 2015 blijft geldig tot de nieuwe wet in werking is getreden. Tot die tijd blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Als het werk, de omstandigheden en de voorwaarden niet veranderen hoeft er geen VAR 2016 te worden aangevraagd. Voor alle andere gevallen kan vanaf nu een VAR 2016 worden aangevraagd. Reeds ingediende aanvragen neemt de Belastingdienst nu in behandeling.  

arrow
Bosma & Boonstra volgen: facebook twitter linkedin
Home | Bosma & Boonstra | Actueel | 2 november 2015
Bosma & Boonstra | MiracleWeb 3.0