22 mei 2019

Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u van de Belastingdienst bericht waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dat bericht heet een aanslag.

 

Wanneer krijgt u een aanslag?

De Belastingdienst streeft er naar om u binnen 3 maanden na ontvangst van uw aangifte een bericht te sturen. 

Krijgt u in het begin van het jaar een aangiftebrief en doet u voor 1 april aangifte? Dan krijgt u voor 1 juli bericht. Meestal is dit een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, en eventueel een definitieve aanslag Zorgverzekeringswet. Soms krijgt u eerst een voorlopige aanslag. Of u krijgt een brief waarin staat dat u voor 1 juli geen voorlopige en geen definitieve aanslag inkomstenbelasting van ons ontvangt.

Doet u na 1 april aangifte? Dan streven wij ernaar om u een bericht te sturen binnen 3 maanden nadat u aangifte hebt gedaan.

Doet u samen met uw fiscale partner aangifte? Dan krijgt u beiden bericht. Het kan zijn dat u niet gelijktijdig bericht krijgt.

 

Voor meer informatie zie hier.

arrow
Bosma & Boonstra volgen: facebook twitter linkedin
Home | Bosma & Boonstra | Actueel | 22 mei 2019
Bosma & Boonstra | ymake