24 juni 2014

Staatssecretaris Wiebes heeft in antwoord op Kamervragen zijn plannen ter verbetering van de Belastingdienst verder toegelicht. Hij geeft in zijn Kamerbrief van 19 juni 2014, nr. DGB/14/3684U aan dat onder meer de verbetering van de interne en externe communicatie nog dit jaar moet zijn geregeld. De staatssecretaris verwacht echter niet dat de vervanging van de verouderde automatiseringssystemen op korte termijn voltooid zal zijn; een deel zal kunnen worden gedaan maar het volledige project zal pas na de huidige kabinetsperiode zijn afgerond. Ondanks de verdwijning van 1.000 à 1.500 banen bij de Belastingdienst in de komende jaren, verwacht Wiebes dat de verbeterplannen - met inschakeling van externe deskundigen - (toch) kunnen worden doorgevoerd.

 

De staatssecretaris erkent dat bij de implementatie van nieuwe wetgeving niet altijd het perspectief van de burgers of bedrijven voorop heeft gestaan. Binnen de Belastingdienst is inmiddels een aantal maatregelen genomen om dat perspectief een dwingender rol te laten spelen bij de beslissingen over de uitrol van nieuwe maatregelen. Uit een intern onderzoek van de Belastingdienst is ook gebleken dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor het vroegtijdig signaleren van fouten en het herstel hiervan.

 

Er wordt flink geïnvesteerd in verbetering van het toezicht en de invordering. Om hiermee een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen worden meer IB-aangiften gecontroleerd en automatisch gecorrigeerd op basis van gegevens van derden. Verder wordt het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen vergroot. Ook wordt de controle op verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting in het MKB aangescherpt. Om de gevolgen van de intensivering in het toezicht in de opsporing te kunnen opvangen en extra witwaszaken te kunnen aanpakken, is de FIOD versterkt.

 

De Belastingdienst gaat bezuinigen door in principe alleen nog elektronisch te communiceren, maar niet iedereen heeft digitale middelen ter beschikking of is 'digitaal vaardig'. Bestaande voorzieningen zoals Hulp bij Aangifte (HUBA) en Toeslagservicepunten moeten specifieker worden gericht op het helpen van mensen om ook digitaal zaken te kunnen doen met de Belastingdienst. Niet alle mensen maken echter gebruik van deze mogelijkheden. De Belastingdienst denkt dit te kunnen opvangen door samenwerking met andere overheidsorganisaties en overleg met maatschappelijke organisaties zoals ouderenbonden en belangenorganisaties. Daarnaast zullen er meer elektronische machtigingsvoorzieningen worden opgenomen in de vervanger van DigiD, het zogenoemde eID-stelsel.

arrow
Bosma & Boonstra volgen: facebook twitter linkedin
Home | Lelycampers EN | Actueel | 24 juni 2014
Bosma & Boonstra | MiracleWeb 3.0