20 november 2014

Werkkostenregeling 2015

 

Met ingang van 2015 is, zoals bekend, de zogenoemde werkkostenregeling verplicht. De werkkostenregeling vervangt het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen. Deze wijziging betekent het een en ander voor uw administratie en voor onze dienstverlening aan u. Eerst even kort, wellicht ten overvloede, de werkkostenregeling.

 

Voor de werkkostenregeling moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

  •  Intermediaire kosten;
  • Werkplekvoorzieningen;
  • Gerichte vrijgestelde vergoedingen;

Intermediaire kosten zijn kosten die uw werknemer op initiatief van u maakt, maar waarvan de aanschaf bedoeld is voor het bedrijf. Denk aan de viltstiften die de secretaresse voor het bedrijf koopt en deze vervolgens declareert.

 

Werkplekvoorzieningen zijn ter beschikking gestelde verstrekkingen die op nihil worden gewaardeerd en die op de werkplek worden gebruikt of verbruikt. Bijvoorbeeld het gebruik van het kopieerapparaat, de desktop, de telefoon en dergelijke.

 

Vrijgestelde vergoedingen zijn kosten zoals opleidingen en trainingen, verhuiskosten en een reiskostenvergoeding tot maximaal 0,19 euro per kilometer met eigen vervoer.

 

Posten die niet onder deze drie (in het kort) beschreven categorieën thuishoren, worden als loon aangemerkt. Deze posten mogen in de zogenoemde vrije ruimte worden gebruikt, met uitzondering van enkele vrijgestelde aanspraken, zoals bijvoorbeeld pensioenaanspraak en de jubileumvrijstelling.

 

De werkkostenregeling is een forfaitaire regeling en geldt alleen voor vergoedingen of verstrekkingen die deel uitmaken van het (belaste) loon. Met ingang van 2015 mag U een vrijstelling toepassen van 1,2 procent van uw totale (fiscale) loonsom uit tegenwoordige arbeid dus belast tegen de witte loontabel (exclusief eindheffingsbestanddelen). Uitgangspunt voor het bepalen van de waarde van verstrekkingen is de factuurwaarde (inclusief btw). Als u de vrije ruimte van 1,2 procent overschrijdt, betaalt u een eindheffing van 80 procent over het bedrag dat de 1,2 procent van de totale loonsom te boven gaat.

 

Uit de vrije ruimte kunnen zaken als kerstpakketten, personeelsfeest buiten de werkplek en fitness buiten de deur worden betaald.

 

Afhankelijk van welke vergoedingen en/of verstrekkingen u aan uw werknemers geeft, betekent het voorgaande dat er meer of minder aanpassingen in uw administratie nodig zijn. Wat er bij iedere werkgever in ieder geval moet gebeuren, is dat bijgehouden moet worden welke vergoedingen en/of verstrekkingen in de vrije ruimte worden verwerkt. Uiterlijk met de loonaangifte over januari van het volgend kalenderjaar moet worden aangegeven of u en zo ja hoeveel eindheffing u moet betalen. Als u pas nadat de aangifte over januari is ingediend er achter komt dat niet alles juist is opgegeven, dan kunt u geen gebruik meer maken van de 80% eindheffing. Die 80% eindheffing is vaak gunstiger dan wanneer je de belasting en premies achteraf moet berekenen.

 

Een goede bewaking en vastlegging van die vrije ruimte is daarom essentieel en uiteraard bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Wij zullen u maandelijks informeren over de beschikbare vrije ruimte dat u cumulatief heeft opgebouwd, u kunt vanuit dit document in één oogopslag de vrije ruimte genereren. Dus niet welke ruimte u nog over hebt, maar welke ruimte u maandelijks opbouwt op basis van de uitbetaalde lonen. Van u ontvangen wij dan graag uiterlijk met de laatste gegevens over december (voor het eerst in 2015) of u wel of geen eindheffing bent verschuldigd en eventueel hoeveel.

 

De werkkostenregeling moet het bedrijfsleven 130 miljoen aan administratieve lasten vermindering opleveren. Van die lastenvermindering zult u, in ieder geval, in het begin nog niet veel merken. Eerst zult u moeten wennen aan het nieuwe systeem en uw administratie (deels) aanpassen. 

arrow
Bosma & Boonstra volgen: facebook twitter linkedin
Home | Lelycampers EN | Actueel | 20 november 2014
Bosma & Boonstra | MiracleWeb 3.0