Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij de bijgevoegde vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopie├źn daarvan) mee te sturen.

Checklist IB 2019